Project Description

Opstellen Plan van Aanpak PFAS houdende grond rioolwerkzaamheden te Milsbeek

In het kader van een herinrichting in Milsbeek heeft RVI milieu, voor de uitvoering van rioleringswerkzaamheden, een Plan van Aanpak opgesteld voor het tijdelijk uitplaatsen en herschikken van de Niet Toepasbare PFOS houdende grond. Omdat geen overschrijdingen van de INEV-waarde in grond en grondwater zijn vastgesteld, is er géén sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging en is er formeel geen saneringsverplichting. Om de grondwerkzaamheden in de Niet Toepasbare PFOS houdende grond op een verantwoorde wijze uit te voeren is, in samenspraak met het bevoegd gezag, een Plan van Aanpak opgesteld.

Voor vragen of aanvraag van een offerte, mail of bel ons!

Contact