Logo RVI Milieu

RVI milieu is een klein, zelfstandig opererend en onafhankelijk milieuadviesbureau actief in de bodemsector. RVI milieu adviseert en coördineert bodemonderzoek- en saneringstrajecten door heel Nederland.

TELEFOON

06 – 12 97 76 81

MAIL

info@rvimilieu.nl

OVER ONS

We houden ons bezig met allerlei milieuvraagstukken op het gebied van bodemkwaliteit, waarbij we te maken krijgen met veel partijen en disciplines. Op grond van onze praktische en theoretische kennis denken we zowel groot als klein.

Heeft u vragen over ons kwaliteitssysteem of over onze certificaten? Neemt u dan contact met ons op.

ONZE SPECIALISMEN

We maken geen onderscheid in de aard en omvang van projecten. Bij RVI milieu krijgt u een helder antwoord op al uw bodemvraagstukken. Door onze ruime ervaring werken wij kostenefficiënt, snel en doelgericht. Hieronder is een selectie van onze dienstverlening opgenomen. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over onze diensten.

Milieutechnisch advies

RVI milieu kan u helpen bij (complexe) vraagstukken bodemkwaliteit en bodemsanering. Bij projectbegeleiding inventariseren we de bodeminformatie.

Calculaties

Wij verzorgen calculaties bodemkwaliteit bij aanbestedingstrajecten bij GWW contractvormen; (o.a. DBMF, D&C en/of RAW).

Bodemonderzoek

RVI milieu kan u helpen met milieuvraagstukken over bodemverontreiniging, bodemonderzoek en bodemsanering.

Keuringen

RVI milieu verzorgt keuringen van grond en bouwstoffen conform het Besluit Bodemkwaliteit en verzorgt meldingen bij het Meldpunt bodem.

Wet bodembescherming

RVI verzorgt procedures in het kader van de Wet bodembescherming, zoals bijvoorbeeld (deel)saneringsplannen, BUS-meldingen en nazorgplannen.

Milieukundige begeleiding

Bij bodemsaneringen voert RVI milieu de milieukundige begeleiding uit conform de BRL SIKB 6000. Onafhankelijke begeleiding en bewaking van het gehele saneringsproces.

PROJECTEN

Wij laten u graag onze projecten zien.