Bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek start met een vooronderzoek. Naar aanleiding van het vooronderzoek wordt bekeken of er verdachte deellocaties aanwezig zijn en wordt de onderzoeksstrategie bepaald. Vervolgens kan het bodemonderzoek worden uitgevoerd en worden de analyseresultaten en conclusies in een rapport vastgelegd.

Wanneer bij het verkennend bodemonderzoek een bodemverontreiniging wordt aangetroffen, kan aanvullend onderzoekĀ noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aantreffen van: puin, sintels, asbest, olie etc. De bodemverontreiniging kan middels diverse aanvullende boringen en analyses verder in beeld worden gebracht. Hiermee kunnen we de omvang van de bodemverontreiniging in beeld brengen. Op basis van de bevindingen van het aanvullend bodemonderzoek stellen we een rapport op waarin de onderzoeksresultaten en de conclusies in zijn opgenomen.

RVI milieu heeft veel ervaring met verschillende soorten bodemonderzoeken, te weten:

  • Nieuwbouw, verbouw of aanbouw
  • Verkoop of aankoop
  • Huur of verhuur
  • Start of beĆ«indigen van bedrijfsactiviteiten
  • Bestemmingsplanwijzigingen
  • In het kader van de Wet bodembescherming
  • Afperken / in beeld brengen van eerder geconstateerde verontreiniging
  • Calamiteiten

RVI milieu kan verschillende bodemonderzoek voor u verzorgen. De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 1000 en 2000.

Voor vragen of aanvraag van een offerte, mail of bel ons!

Contact