ONZE SPECIALISMEN

We maken geen onderscheid in de aard en omvang van projecten. Bij RVI milieu krijgt u een helder antwoord op al uw bodemvraagstukken. Door onze ruime ervaring werken wij kostenefficiënt, snel en doelgericht. Hieronder is een selectie van onze dienstverlening opgenomen. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over onze diensten.

Milieutechnisch advies

RVI milieu kan u helpen bij (complexe) vraagstukken bodemkwaliteit en bodemsanering. Bij projectbegeleiding inventariseren we de bodeminformatie.

Calculaties

Wij verzorgen calculaties bodemkwaliteit bij aanbestedingstrajecten bij GWW contractvormen; (o.a. DBMF, D&C en/of RAW).

Bodemonderzoek

RVI milieu kan u helpen met milieuvraagstukken over bodemverontreiniging, bodemonderzoek en bodemsanering.

Keuringen

RVI milieu verzorgt keuringen van grond en bouwstoffen conform het Besluit Bodemkwaliteit en verzorgt meldingen bij het Meldpunt bodem.

Wet bodembescherming

RVI verzorgt procedures in het kader van de Wet bodembescherming, zoals bijvoorbeeld (deel)saneringsplannen, BUS-meldingen en nazorgplannen.

Milieukundige begeleiding

Bij bodemsaneringen voert RVI milieu de milieukundige begeleiding uit conform de BRL SIKB 6000. Onafhankelijke begeleiding en bewaking van het gehele saneringsproces.

TELEFOON

06 – 12 97 76 81

MAIL

info@rvimilieu.nl

CERTIFICERINGEN

RVI milieu is gecertificeerd conform de beoordelingsrichtlijn: BRL SIKB 6000, inclusief het protocol 6001 (conventionele landbodemsanering en nazorg).

Tevens is RVI milieu in het bezit van de volgende certificaten en keuringen:

 • Certificaat VCA-VOL (Veiligheid voor operationeel leidinggevenden)

 • Geneeskundige verklaring bodemsanering A+B

 • Asbestkeuring

 • Certificaat asbest herkennen in bodem

 • Certificaat praktisch gasmeten

 • VKB-opleiding (VKB protocol 6001)

 • Training in situ bodemsanering

 • Digitaal veiligheidspaspoort

 • Training bodemclassificatie

 • Veiligheid langs het spoor

 • Training redox en Ometingen.

Heeft u vragen over ons kwaliteitssysteem of over onze certificaten? Neemt u dan contact met ons op.

ONZE PARTNERS

Als RVI milieu hebben we op diverse vlakken onze eigen ervaring en onze eigen specialismen. Daar waar nodig zoeken we de samenwerking met onze partners op, zo kunnen we u als klant altijd van dienst zijn in de complexe bodemwereld.