Keuringen grond en bouwstoffen conform het Besluit Bodemkwaliteit

Een partijkeuring (AP04) van grond of bouwstoffen: (bijvoorbeeld menggranulaat of asfaltgranulaat) betreft een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit om de toepassingsmogelijkheden te bepalen. Voor (her)gebruik van grond of bouwstoffen kan een officiële milieuhygiënische verklaring: conform BRL SIKB 1000 benodigd zijn. Op basis van een keuring kunnen de toepassingsmogelijkheden en een afzetlocatie worden bepaald.

Soms kan grond op basis van een bodemkwaliteitskaart in combinatie met een recent uitgevoerd bodemonderzoek, binnen de grenzen van de betreffende bodemkwaliteitskaart worden hergebruikt. Indien de grond elders wordt toegepast, is meestal een officiële partijkeuring nodig.

Een keuring van grond en bouwstof is niet altijd noodzakelijk. Als de vrijkomende grond of bouwstof op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in de toepassing wordt aangebracht, kan een partij grond of bouwstof mogelijk zonder keuring worden herschik.

RVI milieu kan de keuringen voor grond of bouwstof voor u verzorgen. De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 1000. Indien gewenst kan RVI milieu de melding verzorgen voor het toepassen van een partij grond bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Voor vragen of aanvraag van een offerte, mail of bel ons!

Contact