Milieutechnisch advies bodemkwaliteit en bodemsanering

Bodemverontreiniging, bodemonderzoek en/of bodemsanering, we hebben er niet dagelijks mee te maken.

Het komt regelmatig voor dat een aangekocht perceel verontreinigd blijkt te zijn met bijvoorbeeld: asbest, minerale olie, stedelijke ophooglagen etc.

Als blijkt dat na aankoop van een perceel de bodem verontreinigd is, kan dit grote financiële gevolgen hebben. Bijvoorbeeld: als de koper grondwerkzaamheden wil verrichten voor nieuwbouw en de overheid een saneringsplicht oplegt of als de koper op zijn beurt het onroerend goed wil verkopen.

Een koper of verkoper van onroerend goed zijn in grote mate vrij om elke afspraak met elkaar te maken over mogelijke vervuilde bodem. Zo kan worden afgesproken wie er aansprakelijk is als het verkochte perceel verontreinigd blijkt te zijn. Partijen hebben verregaande contractvrijheid en particulieren staan hier niet altijd bij stil.

Bij een geplande aankoop is het daarom van belang om na te gaan wat hierover in de koopovereenkomst, en eventueel in de leveringsakte, is afgesproken tussen koper en verkoper. Tevens is het aan te raden om, bij aankoop van een perceel, bodeminformatie op te vragen bij de gemeente en bodemonderzoek te laten uitvoeren. De kopende partij heeft namelijk een onderzoeksplicht en de verkopende partij heeft een meldingsplicht.

Als historisch onderzoek en/of bodemonderzoek heeft plaatsgevonden, kan in het koopcontract eventueel worden vastgelegd wie aansprakelijk is voor mogelijke bodemverontreiniging. Ook kan er in worden opgenomen dat de koper aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan en de verkoper aan zijn meldingsplicht. Tevens wordt op basis van het bodemonderzoek duidelijk of een bodemsanering noodzakelijk is en kunnen de kosten van een eventuele bodemsanering inzichtelijk worden gemaakt.

RVI milieu kan u helpen met allerlei milieuvraagstukken over bodemverontreiniging, bodemonderzoek en een eventuele bodemsanering.

Voor vragen of aanvraag van een offerte, mail of bel ons!

Contact