Project Description

Opstellen eindevaluatierapport grondwatermonitoring voormalige stortplaats te Groesbeek

Voor onze opdrachtgever is een eindevaluatierapport opgesteld naar aanleiding van een uitgevoerde bodemsanering binnen een ernstig geval van bodemverontreiniging (voormalige stortplaats). Conform het beschikte deelsaneringsplan diende het grondwater te worden gemonitord om te bepalen of de saneringswerkzaamheden een negatief effect hadden op de grondwaterkwaliteit.
Na de monitoring is geconcludeerd dat de saneringsmaatregelen geen negatief effect hebben gehad op de grondwaterkwaliteit, waarbij de grondwaterkwaliteit stabiel blijft. Door RVI milieu is de evaluatierapport voor de grondwatermonitoring opgesteld welke diende als eindevaluatie voor de gehele sanering. De evaluatierapport is door RVI milieu bij het bevoegd gezag ingediend.

Voor vragen of aanvraag van een offerte, mail of bel ons!

Contact